image

115 θέσεις στην ΕΛΣΤΑΤ με προκήρυξη ΑΣΕΠ, μέχρι πότε οι αιτήσεις

115 θέσεις στην ΕΛΣΤΑΤ με προκήρυξη ΑΣΕΠ, μέχρι πότε οι αιτήσεις

115 θέσεις στην ΕΛΣΤΑΤ με προκήρυξη ΑΣΕΠ, μέχρι πότε οι αιτήσεις

115 θέσεις στην ΕΛΣΤΑΤ με προκήρυξη ΑΣΕΠ, μέχρι πότε οι αιτήσεις

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό δεκαπέντε (115) ατόμων για τις ανάγκες
της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας έτους 2020, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ)
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), που εδρεύουν ανά την επικράτεια και συγκεκριμένα του εξής, ανά Υπηρεσία, έδρα υπηρεσίας,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν στην διεύθυνση elstatsox1@statistics.gr την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά σε μορφή pdf
και όχι σε μορφή εικόνας για να είναι δυνατή η ανάγνωσή τους και σε ένα αρχείο, εφόσον υπάρχει μεγάλη χωρητικότητα.

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2020.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας
μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις
συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.),
στο δικτυακό της τόπο (www.statistics.gr), στα καταστήματα των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Στατιστικής, στα οποία κατανέμονται οι ανωτέρω θέσεις
καθώς και στους χώρους των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των

ΔήμωνΠειραιά,
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου,
Ναυπλιέων,
Τρίπολης,
Αρταίων,
Πατρέων,
Λεβαδέων,
Γρεβενών,
Δράμας,
Ρόδου,
Αλεξανδρούπολης,
Χαλκιδέων,
Καρπενησίου,
Ζακύνθου,
Πύργου,
Βέροιας,
Ηρακλείου,
Θεσπρωτίας,
Θεσσαλονίκης,
Καβάλας,
Καρδίτσας,
Καστοριάς,
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων,
Βόρειας Κέρκυρας,
Νότιας Κέρκυρας,
Αργοστολίου,
Ληξουρίου,
Σάμης,
Κιλκίς,
Κοζάνης,
Κορινθίων,
Σύρου – Ερμούπολης,
Σπάρτης,
Λαρισαίων,
Αγίου Νικολάου,
Μυτιλήνης,
Δυτικής Λέσβου,
Λευκάδας,
Βόλου,
Καλαμάτας,
Έδεσσας,
Κατερίνης,
Πρέβεζας,
Ρεθύμνης,
Κομοτηνής,
Ανατολικής Σάμου,
Δυτικής Σάμου,
Σερρών,
Τρικκαίων,
Λαμιέων,
Φλώρινας,
Δελφών,
Δωρίδος,
Πολυγύρου,
Χανίων&
Χίου,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα μας και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησηςτης παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)στο δικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.(www.statistics.gr),
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Πολίτες, Έντυπα – Διαδικασίες. Διαγωνισμών Φορέων, Ορ. Χρόνου ΣΟΧ
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr),
απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι.
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές, ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες,  Έντυπα – Διαδικασίες, Διαγωνισμών Φορέων, Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

πηγη 

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading