Θέσεις εργασίας στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος (Κρήτη, Μυτιλήνη)

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν θέση (1) Παιδαγωγού (Κωδικός Θέσης: ΠΑΙΔ1)  πλήρους απασχόλησης για την στελέχωση των δραστηριοτήτων του Παιδικού Χωριού SOS Ηρακλείου Κρήτης.

Προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών σπουδών (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικών, Κοινωνικής Εργασίας).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης επιθυμητός
 • Απαραίτητη 2ετής προϋπηρεσία σε δομές εξειδικευμένης φροντίδας παιδιών και εφήβων
 • Ικανότητα κρίσης, επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες σε υψηλό επίπεδο
 • Εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στν παρακάτω φόρμα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως Παρασκευή 26 Μαρτίου, με την υποχρεωτική αναγραφή (στο θέμα) του Κωδικού Θέσης ΠΑΙΔ1.


Ειδικός Παιδαγωγός – Μερικής Απασχόλησης – Μυτιλήνη

Τα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν μία θέση Ειδικού Παιδαγωγού (1) (Κωδικός Θέσης: ΕΠ) για την στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Μυτιλήνη, που υπάγεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS:

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά
 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 • Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο με παιδιά σχολικής ηλικίας
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή
 • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων με την υποβολή των στοιχειών τους στην παρακάτω φόρμα ή στο soscv@sos-villages.gr έως την Τετάρτη 24 Μαρτίου και ώρα 12:00μμ, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.


Λογοθεραπευτής – Μερικής Απασχόλησης – Μυτιλήνη

Τα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν μία θέση μερικής απασχόλησης Λογοθεραπευτή (1) (Κωδικός Θέσης: ΛΘ) για την στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Μυτιλήνη, που υπάγεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS:

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Λογοθεραπείας ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο, με παιδιά σχολικής ηλικίας
 • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά
 • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων με την υποβολή των στοιχειών τους στην παρακάτω φόρμα ή στο soscv@sos-villages.gr έως την Τετάρτη 24 Μαρτίου και ώρα 12:00μμ, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης.


Εργοθεραπευτής – Μερικής Απασχόλησης – Μυτιλήνη

Τα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν μία θέση μερικής απασχόλησης Εργοθεραπευτών (1) (Κωδικός Θέσης: ΕΘ) για την στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Μυτιλήνη, που υπάγεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS:

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Εργοθεραπείας ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο, με παιδιά σχολικής ηλικίας
 • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά
 • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων με την υποβολή των στοιχειών τους στην παρακάτω φόρμα ή στο soscv@sos-villages.gr έως την Τετάρτη 24 Μαρτίου και ώρα 12:00μμ, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης.


Διοικητική Υποστήριξη – Μυτιλήνη

Τα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν μία θέση πλήρους απασχόλησης Διοικητικής Υποστήριξης (1) (Κωδικός Θέσης: ΔΥ) για την στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Μυτιλήνη, που υπάγεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS:

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο  ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή Ιδιωτικής Σχολής  στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στην Διοικητική-Γραμματειακή Υποστήριξη
 • Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία
 • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά
 • Ικανότητα κρίσης, οργανωτικότητα, δέσμευση στην τήρηση του απορρήτου, ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, (πιστοποιητικό ECDL Core 1-7, η αντίστοιχο)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων με την υποβολή των στοιχειών τους στην παρακάτω φόρμα ή στο soscv@sos-villages.gr έως την Τετάρτη 24 Μαρτίου και ώρα 12:00μμ, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης.

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr