image

10 θέσεις εργασίας για την φυλαξη της Σιβιτανιδείου Σχολής

10 θέσεις εργασίας για την φυλαξη της Σιβιτανιδείου Σχολής

10 θέσεις εργασίας για την φυλαξη της Σιβιτανιδείου Σχολής

10 θέσεις εργασίας για την φυλαξη της Σιβιτανιδείου Σχολής

10 θέσεις εργασίας για την φυλαξη της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης
της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων που εδρεύει στην Καλλιθέα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά Υπηρεσία, τόπο απασχόλησης,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

10 ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη της εμπειρίας τους καθώς και των λοιπών ιδιοτήτων τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση
σύμφωνα με το άρθρο 4 «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών» της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΟΙΚ.42766/16-11-2018 (ΦΕΚ 5357/Τ.Β’/29-11- 2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ολόκληρη η ανακοίνωση μαζί με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΟΙΚ.42766/16-11-2018 (ΦΕΚ 5357/Τ.Β’/29-11-2018) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας (www.sivitanidios.edu.gr)·

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (ektelestikh@sivitanidios.edu.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, Θεσσαλονίκης 151 Τ.Κ. 17610, Καλλιθέα, Αττική, Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Μιραηλίδου Ηλιανής,
τηλ. επικοινωνίας: 2104857704.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταρυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταρυδρομικώς
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας
στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία)
ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Πολίτες ^ Έντυπα – Διαδικασίες ^ Διαγωνισμών Φορέων ^ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr),
απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι ^ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ^ ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα
μέσω της διαδρομής: Πολίτες ^ Έντυπα – Διαδικασίες ^ Διαγωνισμών Φορέων ^ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Πηγη 

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

comment 1


Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading