Ζητείται Τεχνικός Δικτύων με γνώσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιακων Συστημάτων

erg-nk
By erg-nk Σεπτέμβριος 9, 2014 15:14

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Ζητείται Τεχνικός Δικτύων με γνώσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιακων Συστημάτων

Story Highlights

  • Ζητείται Τεχνικός Δικτύων με γνώσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιακων Συστημάτων

Related Articles

Η Genco Power ΑΕ πάντα πρωτοπόρα και δυναμική στον απαιτητικό χώρο των IT, Cloud Computing, IP Telephony, Broadband Networks & Security, προσφέρει μια δυναμική θέση Τεχνικού Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων.

Επιθυμητές Γνώσεις

§ Installation & Administration σε MS Windows Desktops & MS Windows Servers/Domains

§ Installation & Administration Hyper-V VIRTUALIZATION

§ Network, Routing & Firewall Configuration & Administration

§ Εγκατάσταση περιφερειακών και επίλυση προβλημάτων

§ Asterisk PBX Installation & Administration

§ Αγγλικά

Επιθυμητά Προσόντα

§ Αναγνώριση προβλημάτων και επίλυσή τους

§ Οξυδέρκεια και γρήγορη κατανόηση

§ Καλή χρήση του επαγγελματικού γραπτού λόγου στα ελληνικά και τα αγγλικά

§ Ικανότητα επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου

§ Ομαδικό πνεύμα και καλή συνεργασία με τους συναδέλφους

§ Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

§ Δυνατότητα σχεδιασμού και οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και όγκου εργασίας και ορθής ολοκλήρωσης εργασιών

§ Επιθυμία για συνεχή εκπαίδευση και εκμάθηση νέων τεχνολογιών

§ Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μηχανής

Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία στα παραπάνω αντικείμενα.

Στείλτε εδώ το βιογραφικό σας

erg-nk
By erg-nk Σεπτέμβριος 9, 2014 15:14