Θέσεις εργασίας για Οικονομικά Στελέχη στη Forthnet

erg-in
By erg-in Οκτώβριος 15, 2015 17:13

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Θέσεις εργασίας για Οικονομικά Στελέχη στη Forthnet

Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών Ψυχαγωγίας και Επικοινωνίας στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει:

1. ASSISTANT FINANCIAL ANALYST

2. ASSISTANT COMMERCIAL FINANCE ANALYST

Πατήστε τον Τίτλο Θέσης που σας ενδιαφέρει για να απαντήσετε στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Οκτώβριος 15, 2015 17:13