Τεχνικός δικτύων με γνώσεις πληροφορικής στη Genco Power

erg-tv
By erg-tv Σεπτέμβριος 10, 2014 10:47

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Τεχνικός δικτύων με γνώσεις πληροφορικής στη Genco Power

Η Genco Power ΑΕ πάντα πρωτοπόρα και δυναμική στον απαιτητικό χώρο των IT, Cloud Computing, IP Telephony, Broadband Networks & Security, προσφέρει μια δυναμική θέση Τεχνικού Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων.

Επιθυμητές Γνώσεις

§  Installation & Administration σε MS Windows Desktops & MS Windows Servers/Domains

§  Installation & Administration Hyper-V VIRTUALIZATION

§  Network, Routing & Firewall Configuration & Administration

§  Εγκατάσταση περιφερειακών και επίλυση προβλημάτων

§  Asterisk PBX Installation & Administration

§  Αγγλικά

 

Επιθυμητά Προσόντα

§  Αναγνώριση προβλημάτων και επίλυσή τους

§  Οξυδέρκεια και γρήγορη κατανόηση

§  Καλή χρήση του επαγγελματικού γραπτού λόγου στα ελληνικά και τα αγγλικά

§  Ικανότητα επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου

§  Ομαδικό πνεύμα και καλή συνεργασία με τους συναδέλφους

§  Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

§  Δυνατότητα σχεδιασμού και οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και όγκου εργασίας και ορθής ολοκλήρωσης εργασιών

§  Επιθυμία για συνεχή εκπαίδευση και εκμάθηση νέων τεχνολογιών

§  Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μηχανής

Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία στα παραπάνω αντικείμενα.

 

Αποστολή βιογραφικών ΕΔΩ

erg-tv
By erg-tv Σεπτέμβριος 10, 2014 10:47