Στελέχη Πωλήσεων, Marketing και Διαφήμισης

erg-in
By erg-in Ιούλιος 13, 2015 13:23

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Στελέχη Πωλήσεων, Marketing και Διαφήμισης

Allianz. Το μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό της γραφείο επιθυμεί να προσλάβει στελέχη πωλήσεων, marketing και διαφήμισης.

Προφίλ υποψηφίου :

  • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας
  • Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις
  • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
  • Εκπαίδευση : πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό (αλλά όχι απαραίτητο)

Προσφέρονται :

  • Έμμισθη σχέση εργασίας
  • Ελκυστικό πακέτο αμοιβών (προμήθειες, bonus)
  • Ευκαιρία δυναμικής εξέλιξης καριέρας
  • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Ιούλιος 13, 2015 13:23