Στελέχη Πωλήσεων

erg-in
By erg-in Ιούλιος 16, 2015 14:05

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Στελέχη Πωλήσεων

Η CIS S.A., στα πλαίσια της ταχύτατης ανάπτυξη της στο χώρο παροχής ολοκληρωμένων επιχειρησιακών λύσεων επικοινωνίας, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας δίνοντας έμφαση στο εξειδικευμένο και διαρκώς εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Αρμοδιότητες:

Ο υποψήφιος για την θέση θα ενταχθεί στην προώθηση πωλήσεων της εταιρείας και οι αρμοδιότητές του θα περιλαμβάνουν την τηλεφωνική προώθηση υπηρεσιών μεγάλου παρόχου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και τηλεφωνική προώθηση άλλων υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτοι Λυκείου, Ι.Ε.Κ, Τ.Ε.Ι, Α.Ε.Ι
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις- τηλεφωνικό κέντρο ( call center)
 • Με εργατικότητα και αυτοπεποίθηση
 • Με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Με ομαδικό πνεύμα
 • Με βασικές γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικού Υ πολογιστή
 • Με δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (πρωινή – απογευματινή)

Η εταιρεία παρέχει:

 • Βασικός μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ
 • Υψηλά bonus επίτευξης στόχων
 • Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις
 • Σύγχρονο ευχάριστο περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Ιούλιος 16, 2015 14:05