Πτυχιούχος πληροφορικής στην Epsilon Net

erg-tv
By erg-tv Οκτώβριος 10, 2014 18:55

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Πτυχιούχος πληροφορικής στην Epsilon Net

Story Highlights

 • λες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Related Articles

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά στη Θεσσαλονίκη.

Consultant Εμπορικών Εφαρμογών
(κωδ.: THESS.CONSTECH14)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος ανώτατης σχολής σε κλάδο Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία 5 τουλάχιστον έτη σε θέση τεχνικού συμβούλου
 • Άριστη γνώση εμπορικής διαχείρισης
 • Εμπειρία σε λογιστικές εφαρμογές και στην παραμετροποίηση / χρήση συστημάτων ERP / εμπορικών εφαρμογών
 • Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες
 • Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα
 • Ευχέρεια στην γραπτή επικοινωνία, στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, άριστη προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Βάσεις δεδομένων SQL, Βασικές γνώσεις προγραμματισμού (scripting)
 • Προηγούμενη εργασία σε Εταιρεία Πληροφορικής

Θα εκτιμηθούν:

 • Γνώση τεχνικών θεμάτων Hardware (εκτυπωτών, φορολογικών μηχανισμών, εξοπλισμού retail συστημάτων) και λειτουργικών συστημάτων
 • Εμπειρία στην καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων του πελάτη, στην υλοποίηση συστημάτων ERP και  στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Ικανότητες διαχείρισης πολλαπλών εργασιών (projects) και τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Τα βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό θέσης δεν

θα λαμβάνονται υπόψη.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ

erg-tv
By erg-tv Οκτώβριος 10, 2014 18:55