Προϊστάμενος Λογιστηρίου για τη Θεσσαλονίκη

erg-in
By erg-in Νοέμβριος 13, 2015 16:19

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Προϊστάμενος Λογιστηρίου για τη Θεσσαλονίκη

H εταιρεία Αριστειδάκης Ν. & Σια ΟΕ επιθυμεί να προσλάβει Προϊστάμενο Λογιστηρίου για τη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • 5 ετής προϋπηρεσία ως Προϊστάμενος/Υπεύθυνος Λογιστηρίου με επιθυμητή προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις στον Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Άριστη γνώση των ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ και Εργατικής νομοθεσίας
  • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση προθεσμιών
  • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός
  • Γνώση Λογισμικού ‘‘SoftOne – Sap’’
  • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άριστα οργανωμένο περιβάλλον ERP–CRM
  • Άριστη Γνώση Word, Excel, Power Point
  • Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
  • Κριτική ικανότητα, στοχευμένος και δομημένος τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες και απαντήστε στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Νοέμβριος 13, 2015 16:19