Πρόγραμμα «2+2»: Σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας

erg-mk
By erg-mk Νοέμβριος 3, 2014 14:10

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Πρόγραμμα «2+2»: Σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας

“Πρόγραμμα «2+2»: Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής στη σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας”, της καθ. Εφης Μπάσδρα, Προέδρου ΔΣ Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Είναι γνωστό ότι οι προοπτικές εργασίας στην Ευρώπη για τους νέους, κυρίως αυτούς κάτω των 25 ετών, έχουν επιδεινωθεί πολύ από τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Εκτός αγοράς εργασίας βρίσκονται σήμερα περισσότεροι από το 50% της ηλικιακής αυτής ομάδας στις οικονομίες χωρών της Ενωσης με μεγάλα οικονομικά προβλήματα, όπως και η Ελλάδα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της Ευρώπης φτάνει το ιλλιγιώδες 23,6%, το υψηλότερο στον κόσμο!

Το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αναφέρουν προβλήματα από την έλλειψη δεξιοτήτων και πρακτικής εξάσκησης των νέων.

Τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας της εταιρείας McKinsey σε οκτώ ευρωπαικές χώρες μεταξύ 2.600 εργοδοτών, 5.300 νέων και 700 εκπαιδευτικών παρόχων, έδειξαν ότι υπάρχει πρόβλημα θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, το κύριο όμως πρόβλημα είναι η έλλειψη δεξιοτήτων, καθώς το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αναφέρουν προβλήματα από την έλλειψη δεξιοτήτων και πρακτικής εξάσκησης των νέων.

Πρόβλημα επίσης φαίνεται να υπάρχει ακόμη στην εκτίμηση που τρέφουν οι νέοι και οι επιχειρήσεις στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση, κάτι που διαφαίνεται να αλλάζει στην εποχή του Διαδικτύου.

Έτσι κεντρική κατευθύνση ευρωπαικά πλέον είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων μέσα απο προγράμματα πρακτικής άσκησης στη διάρκεια των σπουδών. Κύριος στόχος παραμένει η διαρκής σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας με τελική εισαγωγή των αποφοίτων στον κόσμο της εργασίας και των επιχειρήσεων.

Στην κατεύθυνση αυτή και λαμβάνοντας υπ΄όψην την δύσκολη οικονομική συγκυρία με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σχεδιάσαμε και υλοποιούμε το καινοτόμο πρόγραμμα υποτροφιών «2+2».

Μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού, η επιχείρηση προσλαμβάνει τον υπότροφο με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για δύο επιπλέον χρόνια.

Η διαρκής προσφορά και στήριξη του ΙΚΥ στους σπουδάζοντες νέους τα τελευταία 63 χρόνια είναι πέρα απο αναγνωρισμένη. Εκατοντάδες εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια έχουν χορηγηθεί ως υποτροφίες σε χιλιάδες φοιτητές για την ολοκλήρωση των σπουδών τους στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Σήμερα, με το καινοτόμο πρόγραμμα «2+2» το ΙΚΥ πάει δυο σημαντικά βήματα παραπάνω: «φροντίζει» και για την εργασιακή αποκατάσταση των υποτρόφων του εισάγοντας τους στην αγορά εργασίας: οι υπότροφοι, ταυτόχρονα με το μεταπτυχιακό τους απασχολούνται στον κλάδο των σπουδών τους στις κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς της χώρας. Έτσι, οι υπότροφοι  λαμβάνουν υποτροφίες για διετείς μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά Πανεπιστήμια, ενώ παράλληλα απασχολούνται ασκούμενοι πρακτικά σε επιχείρηση με αντικείμενο συναφές με αυτό του μεταπτυχιακού τους αντικειμένου. Μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού, η επιχείρηση στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας με το ΙΚΥ προσλαμβάνει τον υπότροφο με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για δύο επιπλέον χρόνια.

Η περαιτέρω εξειδίκευση του υποτρόφου, η μεταφορά τεχνογνωσίας στην επιχείρηση, καθώς και η επένδυση της επιχείρησης στον υπότροφο για τέσσερα ολόκληρα χρόνια μόνο θετικά έχει να προσφέρει στην απασχόληση και την ανεργία των νέων μας, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα.

Το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα υλοποιείται ήδη με εταίρο την Εθνική Τράπεζα για εκατό (100) μεταπτυχιακούς υποτρόφους του ΙΚΥ στην Ελλάδα, συμβάλλοντας έμπρακτα στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα αυτό, όπως ήταν φυσικό, προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών νέων και ανέβασε τις προσδοκίες για επέκταση του προγράμματος σε πολλούς τομείς και αντικείμενα. Έτσι το ΙΚΥ εξασφάλισε 300 επιπλέον υποτροφίες οι οποίες αναμένεται να προκηρυχτούν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Επιπλέον, σε συνεργασία με το υπουργείο εργασίας το ΙΚΥ σχεδιάζει ενα πρόγραμμα 300 επιπλέον υποτροφιών απασχόλησης, ετσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε ηδη υποτρόφους του ΙΚΥ να ενταχτούν στην αγορά εργασίας υπο μορφή 12μηνης ή και 24μηνης πρακτικής άσκησης.

Ο υπότροφος εντάσσεται στην αγορά εργασίας για τέσσερα συνολικά έτη, το μόνο πρόγραμμα στην αγορά εργασίας με τόσο μεγάλη διάρκεια.

Το προγραμμα «2+2» απο όποια πλευρά και να το δει κανείς είναι win-win περίπτωση. Ο υπότροφος εντάσσεται στην αγορά εργασίας για τέσσερα συνολικά έτη, το μόνο πρόγραμμα στην αγορά εργασίας με τόσο μεγάλη διάρκεια. Ο υπότροφος είναι ασφαλισμένος για τα χρόνια αυτά τα οποία και προσμετρώνται στον εργασιακό του βίο. Η εκπαίδευση που λαμβάνει κατα τη διάρκεια των σπουδών του έρχεται να συμπληρώσει την καθημερινή πρακτική άσκηση στο χώρο εργασίας του. Ο υπότροφος επιπλέον εγγράφει στα προσόντα του ενα μεταπτυχιακό τίτλο και μια εργασιακή εμπειρία τεσσάρων χρόνων, ασφαλές διαβατήριο σε κάθε επόμενο βήμα στην καρριέρα του. Οι επιχειρήσεις απο τη μεριά τους εκπαιδεύουν και εισάγουν στην επιχείρηση ενα επίλεκτο προσωπικό, τους άριστους των ελληνικών πανεπιστημίων. Επιπλέον δε κτίζουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις το στελεχιακο δυναμικό τους, εισάγοντάς τους στη φιλοσοφία τους!

Το Πρόγραμμα «2+2» αποτελεί καινοτομία στην όλη φιλοσοφία των μεταπτυχιακών σπουδών και απαντά στο ζητούμενο, τη σύνδεση δηλαδή των σπουδών με την αγορά εργασίας με τον πιο αποτελεσματικό και ενδεδειγμένο τρόπο. Παρόμοιες πρακτικές τέτοιας σύνδεσης θα πράπει να εφαρμοστούν και απο τα ίδια τα πανεπιστήμια αλλά και να προωθηθούν απο τις επιχειρήσεις, αν επιθυμούμε να κάνουμε άλμα φυγής προς τα μπρος και να ξεφύγουμε απο τη μέγγενη των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων μας. Η αρχή έχει ήδη γίνει!

erg-mk
By erg-mk Νοέμβριος 3, 2014 14:10