Πρακτικός Μηχανικός / Συντηρητής

erg-in
By erg-in Ιούλιος 21, 2015 16:52

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Πρακτικός Μηχανικός / Συντηρητής

Η ALUMIL, ένας από τους μεγαλύτερους και περισσότερο προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς Ομίλους στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουμινίου στην Ευρώπη, επιθυμεί να καλύψει την θέση του Πρακτικού Μηχανικού / Συντηρητή, με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς.

Περιγραφή θέσης:

Έλεγχος λειτουργίας γραμμής παραγωγής, αποκατάσταση βλαβών, συντήρηση και λοιπές μηχανολογικές εργασίες.

Η θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο Συντήρησης.

Προσόντα:

  • Εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε αντίστοιχη θέση
  • Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α΄ ή Β΄ τάξης
  • Πτυχίο Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι. ή δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας ή απολυτήριος τίτλος κλάδου ή ειδικότητας Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Σ.
  • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Η εταιρία προσφέρει:

  • Σταθερές Αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής
  • Μεταβλητές Αποδοχές σύμφωνα με το Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης
  • Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
  • Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Μετακίνηση από και προς το χώρο εργασίας με εταιρικό λεωφορείο

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Ιούλιος 21, 2015 16:52