Πωλητής στην DIGIMARK ΑΕ

ergasiadmin
By ergasiadmin Απρίλιος 23, 2015 12:19

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Πωλητής στην DIGIMARK ΑΕ

DIGIMARK ΑΕ, εταιρία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με 25 συνεχή έτη παρουσίας στην ελληνική αγορά στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά νέα, έμπειρα και δυναμικά στελέχη.

ΠΩΛΗΤΗ

Ο υποψήφιος θα είναι επιφορτισμένος να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί το υφιστάμενο πελατολόγια των Large Accounts καθώς και να προσελκύει και νέο.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην Πληροφορική
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε εταιρείες με προϊόντα τεχνολογίας και εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων πελατών.
 • Εμπειρία στη προώθηση λύσεων και πώληση λύσεων hardware με σύνθετα συστήματα (blades, Storage, networking, software)
 • Εμπειρία στη προώθηση και πώληση μηχανογραφικών λύσεων μεγάλων εταιρειών σε ERP/CRM/BI.
 • Ικανότητα στις οικονομικές διαπραγματεύσεις.
 • Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία.

Επιθυμητά

 • Ευχέρεια στη προώθηση και πώληση Υπηρεσιών Διαχείρισης εκτυπώσεων και Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων.

Παροχές

 • Ενεργός ρόλος στη προώθηση υπηρεσιών εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας σε κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα (Large Accounts)
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια και εκθέσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας)
 • Προοπτικές εξέλιξης.

Δείτε εδώ την αγγελία εργασίας: http://ergasia.gr/jobs/view/1238/

ergasiadmin
By ergasiadmin Απρίλιος 23, 2015 12:19