Πωλητής – Merchandiser από την κρι-κρι

ergasiadmin
By ergasiadmin Μάιος 13, 2015 12:00

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Πωλητής – Merchandiser από την κρι-κρι

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:

ΠΩΛΗΤΗ – MERCHANDISER

Αρµοδιότητες:

• Συνεργασία µε το Δίκτυο Διανοµής

• Αποτελεσµατική διαχείριση και ανάπτυξη σχέσεων µε το δίκτυο των S/M

• Επιµέλεια εταιρικής εικόνας και σωστής προβολής προϊόντων στο σηµείο πώλησης

• Έλεγχος σωστής παράδοσης προϊόντων

• Έλεγχος αποθεµάτων

 

Απαραίτητα προσόντα:

• Απόφοιτος σχολής Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε κατεύθυνση Business ή Marketing ή Οικονοµικά

• Απαραίτητη έως και 2 έτη προϋπηρεσία σε θέση merchandiser γαλακτοκοµικών προϊόντων

• Άριστη γνώση χειρισµού της Αγγλικής γλώσσας

• Άριστη γνώση χειρισµού εφαρµογών MS-Office

• Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες κρίνονται απαραίτητες

• Διαπραγµατευτικές δεξιότητες είναι must

• Ηλικία µέχρι 32 ετών

• Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωµένες

 

Για τη παραπάνω θέση προσφέρονται:

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

• Δυνατότητα εξέλιξης

• Δια βίου εκπαίδευση και επιµόρφωση

• Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναµικό περιβάλλον εργασίας

ergasiadmin
By ergasiadmin Μάιος 13, 2015 12:00