Ο ρόλος του ΕΒΕΠ στην Πειραϊκή Επιχειρηματικότητα

erg-tv
By erg-tv Οκτώβριος 17, 2014 16:33

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Ο ρόλος του ΕΒΕΠ στην Πειραϊκή Επιχειρηματικότητα

Story Highlights

  • Οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου δεν μπορούν να παραμένουν θεατές των όσων συμβαίνουν.

Related Articles

Η επιχειρηματική κοινότητα, τα τελευταία χρόνια, βιώνει τις οδυνηρές συνέπειες μιας πρωτόγνωρης οικονομικής ύφεσης, με ότι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για την απασχόληση, τη κοινωνία και την ανάπτυξη, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Είναι βαθιά η πεποίθηση μου, ότι οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου δεν μπορούν να παραμένουν θεατές των όσων συμβαίνουν, αλλά με τη τόλμη και την αποφασιστικότητα που τις διακρίνουν οφείλουν να συνεχίσουν να επιχειρούν, να καινοτομούν και να προηγούνται των εξελίξεων.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) με την επιτυχή εφαρμογή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και την Υπηρασία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), σε συνδυασμό με μια σειρά μέτρων εξορθολογισμού της λειτουργίας του και εκσυγχρονισμού των δομών του, που ήδη έχουν δρομολογηθεί, μπορεί εκτός από αξιόπιστο σύμβουλο της πολιτείας, να είναι ένας πολύτιμος και απαραίτητος συνεργάτης των επιχειρήσεων, προστατεύοντας τα δικαιώματα των μελών του, κάτι που άλλωστε προβλέπεται και προκύπτει ως θεσμοθετημένη καταστατική επιταγή.

Αξιοποιώντας το έμπειρο και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό που διαθέτουμε, πρακτικά μετεξελίσουμε το ΕΒΕΠ σε Κέντρο Εξυπηρέτησης της Επιχειρηματικότητας (Κ.Ε.ΕΠ.), αναλαμβάνοντας έτσι την ευθύνη να διευκολύνουμε τις πειραικές επιχειρήσεις και να τις απαλλάξουμε απο κάθε μορφή γραφειοκρατίας. Η τεχνολογική υποστήριξη με τη χρήση του “web-evep” δίνει πλέον τη δυνατότητα σημαντικών και υψηλής ποιότητας διαδικτυακών Επιμελητηριακών υπηρεσιών από την έδρα της επιχείρησης.

Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος για την ίδρυση και λειτουργία της πειραϊκής “Επιχειρηματικής Λέσχης”, της οποίας εν δυνάμει μέλη, λογίζονται όλες οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Επιμελητηρίου μας. Σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον με κάθε απαραίτητη υποστήριξη, παρέχεται δωρεάν η δυνατότητα στους επιχειρηματίες και ειδικότερα στους νεοφυείς, να πραγματοποιούν συναντήσεις, να ανταλλάσσουν απόψεις και να υποδέχονται εμπορικές αποστολές από το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας μας για αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς την Πειραϊκή επιχειρηματικότητα αλλά και τη τοπική κοινωνία, επιδιώκουμε την ουσιαστική διασύνδεση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με τη πιστοποίηση δεξιοτήτων και κυρίως με την απασχόληση. Η συνεργασία μας με το ΤΕΙ Πειραιά, δημιούργησε ένα ελπιδοφόρο κόμβο νεανικής επιχειρηματικότητας.

Με αυτές τις σκέψεις, πιστεύω ακράδαντα ότι το Επιμελητήριο μας, μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στο θεσμικό του ρόλο, της παροχής δηλαδή πολλαπλών υπηρεσιών του δημοσίου, στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς κανένα απολύτως δημοσιονομικό κόστος. Το ΕΒΕΠ είναι ένας σύγχρονος φορέας που βελτιώνεται συνεχώς, σε ένα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, μια κυψέλη της παραγωγικής διαδικασίας του μεγάλου λιμανιού και ενα χρήσιμο “εργαλείο” στήριξης της αγοράς στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

“ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΠ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ”

Αγαπητό Μέλος,

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς αναπτύσσει και υλοποιεί ένα σχέδιο πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχους, να υποστηρίξει την κοινωνία, που έχει πληγεί βαριά από την κρίση, να ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα, να δώσει νέα ώθηση στην εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα. Κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες αυτές του Ε.Β.Ε.Π. έχει η ολοκληρωμένη και συστηματική αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, όχι απλά με το σκεπτικό να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά με στόχο να πιάσει τόπο κάθε ευρώ.

Στη κατεύθυνση αυτή, το Επιμελητήριο μας σχεδίασε και άρχισε να υλοποιεί μία νέα Πράξη, προϋπολογισμού 12 εκ. €, χρηματοδοτημένη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που ανήκει στην ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Κορμός του νέου έργου του Ε.Β.Ε.Π. είναι ένα Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 2.500 εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων σε βιομηχανικούς κλάδους, διάρκειας 250 ωρών, με θεωρία και πρακτική άσκηση. Οι «ωφελούμενοί» του Προγράμματος, θα εφοδιαστούν με σύγχρονες επαγγελματικές γνώσεις στις εξής 11 ειδικότητες:

• Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων
• Τεχνίτης Ελασματουργός
• Τεχνίτης Σωληνουργός
• Τεχνίτης Εργαλειομηχανών
• Τεχνικός – Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού & Αυτομάτου Ελέγχου
• Τεχνίτης Καθαρισμού μετάλλων (Αμμοβολιστής – Υδροβολιστής)
• Τεχνίτης Ξυλουργός
• Τεχνίτης Ψυκτικός
• Τεχνίτης Μόνωσης
• Τεχνίτης Ικριωμάτων
• Χειριστής κινητών μηχανημάτων – μηχανημάτων Έργου

Μετά το πέρας της εξειδικευμένης κατάρτισης, θα ακολουθήσουν εξετάσεις Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας, μέσα από τις οποίες οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό κατά ISO / IEC 17024 σε μία από τις επιλεγμένες ειδικότητες. O ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Κατάρτισης και θα συμμετάσχει στις εξετάσεις για την Πιστοποίησή του, θα λάβει Εκπαιδευτικό Επίδομα 1.750 €, μικτά. Η επιλογή των εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα θα γίνει από το Ε.Β.Ε.Π., μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα βασικά κριτήρια επιλογής, που διακρίνονται και στον τίτλο της Πράξης όπως προαναφέρεται, έχουν οριστεί σε συμφωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η οποία επιβλέπει και ελέγχει το Πρόγραμμα.

Το νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης 2.500 εργαζομένων στη βιομηχανία του Πειραιά και του Θριάσιου, που μας εμπιστεύθηκε το Υπουργείο Εργασίας, ως επιστέγασμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και κυρίως της αξιοπιστίας μας, αποτελεί μία νέα, σημαντική πρόκληση, αλλά και μεγάλη ευθύνη για το ΕΒΕΠ. Πρόκληση ώστε, να αξιοποιηθεί πλήρως από τους εργαζόμενους στους οποίους, κατά προτεραιότητα απευθύνεται, για να βελτιώσουν και να πιστοποιήσουν τις δεξιότητες τους, ισχυροποιώντας τη θέση τους στη παρούσα αλλά και τη μελλοντική αγορά εργασίας. Ευθύνη ώστε, να ανταποκριθεί το Ε.Β.Ε.Π. στα αιτήματα των επιχειρήσεων μελών του, που επανειλημμένα έχουν υπογραμμίσει την ανάγκη για εργατικό δυναμικό εφοδιασμένο με εξειδικευμένες, σύγχρονες και πιστοποιημένες γνώσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς.

Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και χρηματοπιστωτικής στενότητας, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι αδύνατον για την επιχειρηματικότητα να επωμιστεί το κόστος βελτίωσης της απασχολησιμότητας στην αγορά εργασίας, οφείλουμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε ένα «πολύτιμο εργαλείο», όπως είναι το νέο Πρόγραμμα, που αναλαμβάνει σημαντικό μερίδιο αυτού του κόστους. Με αυτό το τρόπο επιβεβαιώνουμε στη πράξη ότι το Επιμελητήριό μας είναι δίπλα στις επιχειρήσεις μέλη του, προσφέροντας τρόπους και δρόμους συστηματικών και αποτελεσματικών συνεργασιών, αλλά κυρίως χρήσιμων και ανταποδοτικών υπηρεσιών.

Καλώ λοιπόν εργοδότες και εργαζόμενους, σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς, με υπευθυνότητα να ενεργήσουμε συντονισμένα, αλληλέγγυα και με κοινούς στόχους, να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στην ευαίσθητη βιομηχανική περιοχή ευθύνης του Ε.Β.Ε.Π. . Οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου μας (210-4177241-5) είναι προετοιμασμένες να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους, και αμέσως μετά την δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (www.pcci.gr), εντός των προσεχών ημερών, να δέχονται τις αιτήσεις συμμετοχής.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Άρθρο του Βασίλη Κορκίδη
Προέδρου του ΕΒΕΠ
20/10/14

erg-tv
By erg-tv Οκτώβριος 17, 2014 16:33