Μηχανικός Λογισμικού (Developer)

erg-in
By erg-in Σεπτέμβριος 28, 2015 14:59

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Μηχανικός Λογισμικού (Developer)

Η εταιρία Orama Technology Solutions με πολυετή παρουσία στον κλάδο ανάπτυξης λογισμικού επιθυμεί να προσλάβει Μηχανικό Λογισμικού (developer) για να ενισχύσει το τμήμα προγραμματισμού & ανάπτυξης.

Προϋποθέσεις

 • Καλή γνώση c#, WCF services, web services και γενικά προγραμματισμό σε winforms, asp.net και σχετικές τεχνολογίες
 • Καλή γνώση σε Microsoft SQL server, queries, TSQL
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση development
 • Για τους άνδρες υποψήφιους εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Θετική ανταπόκριση στις νέες τεχνολογίες και στον εμπλουτισμό γνώσεων
 • Ομαδικότητα, συλλογικότητα και δημιουργική σκέψη

Επιθυμητά

 • Η ενασχόληση με Devexpess controls, XAF, XPO και infragistics
 • Η κατασκευή mobile applications, είτε με dxtreme, είτε με αντίστοιχα εργαλεία
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ασφαλιστικά προϊόντα ή εμπορικές εφαρμογές
 • Γνώση του εμπορικού κυκλώματος

Προσφέρουμε

 • Φιλικό περιβάλλον
 • Σεβασμό στην δημιουργικότητα
 • Δυνατότητα για σταθερή συνεργασία και ανέλιξη
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

 

erg-in
By erg-in Σεπτέμβριος 28, 2015 14:59