Μηχανικός Λογισμικού

erg-in
By erg-in Οκτώβριος 9, 2015 15:00

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Μηχανικός Λογισμικού

Τα Metro Cash & Carry για τα κεντρικά τους γραφεία στη Μεταμόρφωση επιθυμούν να προσλάβουν Μηχανικό Λογισμικού.

Απαραίτητα προσόντα και αρμοδιότητες:

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι  ή Τ.Ε.Ι Πληροφορικής
  • Υλοποίηση Εφαρμογών σε περιβάλλον Oracle RDBMS
  • Επιθυμητή η γνώση προγραμματισμού σε Java
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Δυναμική προσωπικότητα, με όρεξη για μάθηση και έρευνα σε νέες τεχνολογίες
  • Ικανότητα επικοινωνίας, καθώς και ομαδικής εργασίας

Η ομάδα εργασίας, στην οποία θα ενταχθεί ο/η μηχανικός λογισμικού που θα επιλεγεί, έχει υλοποιήσει όλες τις εφαρμογές του Κεντρικού ERP της ΜΕΤΡΟ, του WMS, του MIS, των Workflow διαδικασιών και πολλά νέα και καινοτόμα Projects και δεν ασχολείται με προσαρμογές και επεμβάσεις σε υπάρχοντα έτοιμα πακέτα λογισμικού. Πρόκειται δηλαδή για δημιουργική απασχόληση και όχι για απασχόληση ρουτίνας.

Η εταιρεία προσφέρει:

Ανταγωνιστικές αποδοχές, πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρεία.

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Οκτώβριος 9, 2015 15:00