Μηχανικός Ανάπτυξης JAVA

erg-in
By erg-in Σεπτέμβριος 25, 2015 14:31

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Μηχανικός Ανάπτυξης JAVA

Η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Κύπρου, επιθυμεί να προσλάβει Μηχανικός Ανάπτυξης JAVA για το Τμήμα Ανάπτυξης Συστημάτων Πελατών.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Απαιτούμενα προσόντα (Ακαδημαϊκά/ Επαγγελματικά):

 • Πτυχίο ΑΕΙ στον κλάδο της Πληροφορικής ή Πολυτεχνείου με τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο
 • Πολύ καλή γνώση JAVA και J2EE (EJB, Servlets & JSP τεχνολογίες)
 • Εμπειρία στην χρήση Java Application Servers (JBoss, WebLogic, Tomcat)
 • Καλή γνώση των Java frameworks Jakarta Struts ή/και JSF
 • Καλή γνώση HTML, Javascript & AJAX
 • Καλή γνώση Hibernate ή/και EJB 3.0
 • Καλή γνώση SQL & Oracle 10g/11g RDBMS

Εμπειρία

 • Επιθυμητή 3-ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Επιπλέον Προσόντα

 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος στον κλάδο της Πληροφορικής
 • Ανάπτυξη Java εφαρμογών σε JDeveloper ή/και Eclipse
 • Ανάπτυξη σε Oracle ADF
 • Χειρισμός Linux/Unix
 • Γνώση σε Oracle SOA Suite 11g.

Ατομικές Ικανότητες

 • Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα
 • Αντίληψη/Κατανόηση
 • Ομαδικότητα
 • Δημιουργικότητα/Καινοτομία
 • Επίλυση Προβλημάτων

Γενικές Προϋποθέσεις

 • Οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις κατά την πιο κάτω αναφερόμενη ημερομηνία λήξης προθεσμίας.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, επιπλέον ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, κινητό τηλέφωνο και μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Σεπτέμβριος 25, 2015 14:31