Μέλη Πληρώματος Θαλάμου Επιβατών στην Aegean

ergasiadmin
By ergasiadmin Μάιος 12, 2015 22:54

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Μέλη Πληρώματος Θαλάμου Επιβατών στην  Aegean

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και για να καλύψει τις επιχειρησιακές της ανάγκες , αναζητά:

 

Μέλη Πληρώματος Θαλάμου Επιβατών

με έδρα την Αθήνα (ATH)

Τυπικά προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Άριστη γνώση αγγλικών
  • Δεύτερη ξένη γλώσσα (γαλλικά ή ρωσικά ή ιταλικά ή γερμανικά) θα θεωρηθεί προσόν
  • Πτυχία ανωτέρων ή ανωτάτων Σχολών θα θεωρηθούν προσόν
  • Για τους άνδρες υποψηφίους, θα πρέπει να είναι εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Στα βιογραφικά είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

  1. Η αναφορά του ύψους και του βάρους
  2. Η επισύναψη πρόσφατης φωτογραφίας
ergasiadmin
By ergasiadmin Μάιος 12, 2015 22:54