Λογιστής – Λογίστρια για τη Θεσσαλονίκη

erg-in
By erg-in Σεπτέμβριος 11, 2015 10:16

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Λογιστής – Λογίστρια για τη Θεσσαλονίκη

Η εταιρεία παιδικών ενδυμάτων ENERGIERS, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητά λογιστή/λογίστρια για το τμήμα των εξαγωγών με τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (Οικονομικής Κατεύθυνσης)
  • Γνώσεις γενικής λογιστικής και διεθνούς εμπορίας
  • Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά). Γνώση επιπλέον γλωσσών θα θεωρηθεί προσόν.
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 ετών σε τμήμα εξαγωγών
  • Άριστη γνώση χρήσης προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, Office, Internet, ERP/Plexis κτλ.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Ικανότητες διαχείρισης χρόνου, οργάνωσης και προγραμματισμού
  • Εξαιρετικές διαπροσωπικές σχέσεις και διαπραγματευτικές ικανότητες.
  • Γνώση τελωνειακών και τραπεζικών διαδικασιών

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Σεπτέμβριος 11, 2015 10:16