Λειτουργός Τοπικού Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών

erg-in
By erg-in Ιούλιος 16, 2015 16:36

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Λειτουργός Τοπικού Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών

H εταιρεία Cyta, για κατάστημά της στα Ιωάννινα, προσλαμβάνει Λειτουργό Τοπικού Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών.

Περιγραφή Θέσης / Καθήκοντα:

 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Είσπραξη οφειλών από Πελάτες
 • Πώληση τερματικού εξοπλισμού και παρελκόμενων
 • Αποθήκευση και Διακίνηση
 • Συμπλήρωση αιτήσεων για υπηρεσίες της Cyta

Ωράριο Εργασίας

Μερικής Απασχόλησης / ορισμένου χρόνου

Σε βάρδιες (ωράριο λειτουργίας καταστημάτων)

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Απαιτούμενα προσόντα(Ακαδημαϊκά/ Επαγγελματικά):

 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών (επιπλέον ξένη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Ικανότητα επικοινωνίας ειδικά προφορικής

Επιπλέον Προσόντα:

 • Απόφοιτος/η επί πτυχίο σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ κατά προτίμηση σε Τηλεπικοινωνίες ή Οικονομικά
 • Εμπειρία σε Εξυπηρέτηση Πελατών

Ατομικές Ικανότητες:

 • Προφορική Επικοινωνία
 • Ομαδικότητα
 • Δεκτικότητα & Στήριξη Αλλαγής
 • Προσανατολισμός στον Πελάτη
 • Αντοχή στην Πίεση
 • Πειστικότητα

Γενικές Προϋποθέσεις:

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις κατά την πιο κάτω αναφερόμενη ημερομηνία λήξης προθεσμίας.

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Ιούλιος 16, 2015 16:36