Κοπέλα για Υπάλληλος Γραφείου στη Θεσσαλονίκη

erg-in
By erg-in Οκτώβριος 2, 2015 13:45

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Κοπέλα για Υπάλληλος Γραφείου στη Θεσσαλονίκη

Εταιρία χονδρικής επιθυμεί να προσλάβει κοπέλα για θέση γραφείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:

Εσωτερική θέση (γραφείου) στην περιοχή Λαδάδικα Θεσσαλονίκης.

Κατηγορία: Πλήρης απασχόληση.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Συντονισμός διαδικασιών σε τρία τμήματα, πωλήσεων-αποθήκης-λογιστηρίου.
 • Παροχή γραμματειακής/τηλεφωνικής υποστήριξης στο τμήμα πωλήσεων.
 • Επικοινωνία με προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Παραλαβή, καταμέτρηση προϊόντων.
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη πελατολογίου.
 • Οργάνωση ραφιών.
 • Παρακολούθηση αποθέματος.
 • Διαχείριση και επίλυση παραπόνων πελατών.
 • Παρακολούθηση εξέλιξης παραγγελιών ως τον τελικό παραλήπτη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, γραπτός και προφορικός λόγος. (Επιθυμητή η γνώση δεύτερης γλώσσας.)
 • Άριστες γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή.( Θα προτιμηθούν άτομα με γνώση χρήσης πληροφοριακού συστήματος ERP.)
 • Ικανότητες σε θέματα οργάνωσης και συντονισμού.
 • Ευγένεια και διάθεση εξυπηρέτησης πελατών.
 • Προϋπηρεσία επιθυμητή.
erg-in
By erg-in Οκτώβριος 2, 2015 13:45