Υπεύθυνος Τεχνικής Διεύθυνσης

ergasiadmin
By ergasiadmin Απρίλιος 6, 2015 17:05

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Υπεύθυνος Τεχνικής Διεύθυνσης

Υπεύθυνος Τεχνικής Διεύθυνσης
(Κωδ. Θέσης ΤD 4/15)

Προφίλ Υποψηφίου

 • Κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία σε κτιριακές εγκαταστάσεις (καταστήματα)
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία τροφίμων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Διοικητικές, τεχνικές Ικανότητες και προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων τηρώντας χρονοδιαγράμματα
 • Υπευθυνότητα, Οργανωτικό & Ομαδικό Πνεύμα

Καθήκοντα

 • Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Υλοποίησης Ανακαινίσεων Καταστημάτων
 • Αντιμετώπιση Τεχνικών Προβλημάτων & Συντηρήσεων Καταστημάτων
 • Εύρεση και συντονισμός συνεργείων συντήρησης διαφόρων ειδικοτήτων
 • Έκδοση οικονομικού προϋπολογισμού του έργου και διαπραγμάτευση για το καλύτερο δυνατό κόστος

Προσφέρονται

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Διαρκή Εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης

Η θέση αναφέρεται στην Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας, ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Για να δείτε την Αγγελία Εργασίας, πατήστε εδώ:  http://ergasia.gr/jobs/view/1162/

ergasiadmin
By ergasiadmin Απρίλιος 6, 2015 17:05