Υπεύθυνος Καταστήματος

erg-in
By erg-in Νοέμβριος 3, 2015 15:22

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Υπεύθυνος Καταστήματος

Τα Jumbo επιθυμούν να προσλάβουν Υπεύθυνο Καταστήματος για την Αττική. Ο/Η υποψήφιος/α οφείλει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία υπεύθυνου αποθήκης, δυναμικότητα και ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης, έντονο εμπορικό προσανατολισμό, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους, ικανότητα χειρισμού Η/Υ, ομαδικό πνεύμα και μεταφορικό μέσο.

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες και απαντήστε στην αγγελία εργασίας

 

erg-in
By erg-in Νοέμβριος 3, 2015 15:22