Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού

erg-in
By erg-in Νοέμβριος 4, 2015 14:01

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού

Τα Market In επιθυμούν να προσλάβουν Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού. Εάν είστε ένα κοινωνικό άτομο και τα καταφέρνετε καλά σε ένα περιβάλλον όπου έχετε να χειριστείτε πολλά ζητήματα ταυτόχρονα, ο ρόλος του Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού σας ταιριάζει.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή πτυχίο πανεπιστημίου στους Ανθρώπινους Πόρους, στη Διοίκηση, στο Εργατικό Δίκαιο ή στην Ψυχολογία της εργασίας
  • 5 ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Αναλυτικός τρόπος σκέψης και οργανωτική ικανότητα
  • Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
  • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
  • Απαραίτητες Συστάσεις

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες και απαντήστε στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Νοέμβριος 4, 2015 14:01