Υπεύθυνος Ανάπτυξης Αγοράς (πωλητής / merchandiser) – Καβάλα, Δράμα

ergasiadmin
By ergasiadmin Μάιος 14, 2015 11:06

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Αγοράς (πωλητής / merchandiser) – Καβάλα, Δράμα

Η Perfetti Van Melle Ελλάς, μεγάλη πολυεθνική εταιρεία ζαχαρωδών προϊόντων, ζητά 

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Αγοράς (πωλητή / merchandiser) 
για τους νομούς Καβάλας και Δράμας
 
με έδρα
 την Καβάλα

Η θέση του πωλητή / merchandiser είναι για την προώθηση, την πώληση και την αύξηση της διανομής των προϊόντων της εταιρείας.

Απαραίτητα Προσόντα:

• 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση με καταναλωτικά προϊόντα

• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

• Απόφοιτος Λυκείου

• Επιμονή για την επίτευξη στόχων

• Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ

 

Η Εταιρεία προσφέρει:

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (Μισθός & Bonus)

• Ι.Χ. αυτοκίνητο & πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση

• Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

ergasiadmin
By ergasiadmin Μάιος 14, 2015 11:06