Υπάλληλος Τμήματος Πωλήσεων

erg-in
By erg-in Οκτώβριος 13, 2015 16:55

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Υπάλληλος Τμήματος Πωλήσεων

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό Συγκρότημα στην Ελλάδα,
επιθυμεί να προσλάβει Υπάλληλο Τμήματος Πωλήσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Ανώτατης ή αντίστοιχης Σχολής με κατεύθυνση στα Τουριστικά Επαγγέλματα
  • Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη στον ξενοδοχειακό κλάδο
  • Γνώση και εμπειρία στην αγορά των tour operators, του mice κλπ.
  • Άριστη γνώση Αγγλικών.
  • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Επιθυμητή η γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Οκτώβριος 13, 2015 16:55