Υπάλληλος Γραμματειακής & Οργανωτικής Υποστήριξης

erg-in
By erg-in Σεπτέμβριος 4, 2015 15:46

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Υπάλληλος Γραμματειακής & Οργανωτικής Υποστήριξης

Η εταιρεία System Συμβουλευτική Α.Ε. για τα γραφεία της στην Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει κοπέλα για γραμματειακή υποστήριξη και στήριξη ομάδων προετοιμασίας διαγωνισμών δημοσίου με τα ακόλουθα προσόντα:

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), Α.Ε.Ι.
 • Εξαιρετικές γνώσεις διαδικτύου (γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση – αναζήτηση)
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστος χειρισμός Ms Office (Word, Excel, PowerPoint, Access )

Απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα:

 • Εμπειρία στην οργάνωση παρουσιάσεων – επικοινωνιακών events
 • Ανεπτυγμένο επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου (άριστη ορθογραφία)
 • Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων και σε ομάδες εργασίας
 • Ευχέρεια επικοινωνίας, εξωστρέφεια, δυναμικός χαρακτήρας
 • Επαγγελματισμός, αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα.

Ειδικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης φακέλων για διαγωνισμούς δημοσίου
 • Συμμετοχή σε ομάδα προετοιμασίας παραδοτέων για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
 • Γνώση χειρισμού Photo editing software
 • Γνώση χειρισμού λογισμικών εφαρμογών e-learning

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Αμοιβή βάση προσόντων και προϋπηρεσίας και δυνατότητες εξέλιξης

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Σεπτέμβριος 4, 2015 15:46