Υπάλληλος για Υποστήριξη Συνδρομητών

erg-in
By erg-in Οκτώβριος 5, 2015 12:06

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Υπάλληλος για Υποστήριξη Συνδρομητών

Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών Ψυχαγωγίας και Επικοινωνίας στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει για τα γραφεία της στον Ταύρο Υποστήριξη Professional Συνδρομητών: 8ωρης απασχόλησης, για εργασία σε κυλιόμενο ωράριο.

Περιγραφή Θέσης:

Η θέση αφορά στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση νέων και υφιστάμενων επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων καθώς και στην τηλεφωνική πώληση των υπηρεσιών από εισερχόμενες κλήσεις. Στην καταχώρηση αιτημάτων στο crm σύστημα της εταιρίας και διακράτηση των υφιστάμενων πελατών μέσω εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα/ χαρακτηριστικά:

• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ σε περιβάλλον Windows
• Ευχέρεια στη δακτυλογράφηση
• Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
• Άριστη τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία
• Αυξημένες οργανωτικές ικανότητες
• Ομαδικό πνεύμα
• Απολυτήριο Λυκείου
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση επιθυμητή
• Προϋπηρεσία σε τμήματα πωλήσεων και διακράτησης πελατών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

Η εταιρεία προσφέρει :

• Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
• Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
• Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Οκτώβριος 5, 2015 12:06