Υπάλληλοι Λιανικής για τη Θεσσαλονίκη

erg-in
By erg-in Ιούλιος 29, 2015 13:19

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Υπάλληλοι Λιανικής για τη Θεσσαλονίκη

H Randstad Hellas αναζητά να προσλάβει Part-time Retail Sales Associates για λογαριασμό πολυεθνικής εταιρίας πελάτη, ηγέτη στον κλάδο του λιανικού εμπορίου.

Αρμοδιότητες/Responsibilities

 • Παρέχει άριστη άμεση και έμμεση εξυπηρέτηση στους πελάτες, με στόχο την αύξηση του όγκου των πωλήσεων
 • Παραλαμβάνει, ανοίγει και τοποθετεί αντικλεπτικές συσκευές στα εμπορεύματα
 • Τοποθετεί τα εμπορεύματα στα ράφια και φροντίζει για την εμφάνιση τους εντός του καταστήματος
 • Χειρίζεται την επεξεργασία, την αποθήκευση και την αναπλήρωση των εμπορεύματων
 • Λειτουργεί αποτελεσματικά με τα μέλη της ομάδας για να εξασφαλίσει ότι ο χώρος, τα δοκιμαστήρια και οι αποθηκευτικοί χώροι του καταστήματος είναι καθαροί και προσεγμένοι

Προσόντα/Requirements

 • Προηγούμενη εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών,κατά προτίμηση στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, επιθυμητή
 • Άριστη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών
 • Eπικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εξαιρετικά οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα χειρισμού πολλαπλών καθηκόντων υπό πίεση
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίων για την ολοκλήρωση των εργασιών και την επίλυση προβλημάτων
 • Ικανότητα τήρησης των προθεσμιών,διαχείρισης χρόνου και ιεράρχησης πρoτεραιοτήτων
 • Ευελιξία όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας

Πληροφορίες/Information

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Ιούλιος 29, 2015 13:19