Υπάλληλοι Γραφείου για Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

erg-in
By erg-in Ιούλιος 17, 2015 15:57

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Υπάλληλοι Γραφείου για Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Η Randstad Hellas αναζητάει για πολυεθνική εταιρεία – πελάτη της, υπαλλήλους γραφείου προκειμένου να στελεχωθεί το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Αρμοδιότητες/Responsibilities

 • Εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφώνου (Εισερχόμενες κλήσεις)
 • Καταχώρηση δεδομένων
 • Παροχή γρήγορων και ικανοποιητικών λύσεων στα αιτήματα των πελατών

Προσόντα/Requirements

 • Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Πάθος για την επιτυχία και τη διάκριση
 • Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ
 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άντρες υποψηφίους

Η εταιρεία για την παραπάνω θέση προσφέρει:

 • Σταθερό μηνιαίο μισθό
 • Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης με σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας με συνεχής εκπαίδευση
 • Αξιοπιστία & συνέπεια στις πληρωμές
 • Δυνατότητες εξέλιξης σε άλλα τμήματα της εταιρείας
 • Ευελιξία (κυλιόμενες βάρδιες)

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Ιούλιος 17, 2015 15:57