Γραμματεία

erg-in
By erg-in Ιούλιος 14, 2015 12:11

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Γραμματεία

Ο Όμιλος Εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή επιθυμεί να προσλάβει Γραμματεία για τετράωρη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Σχολής Γραμματέων ή αντίστοιχο.
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (προηγούμενη εμπειρία σε κατασκευαστική εταιρεία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).
  • Εμπειρία στο χειρισμό τηλεφωνικού κέντρου.
  • Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο Proficiency).
  • Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου (MS Office, Internet).

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Ιούλιος 14, 2015 12:11