Γραμματεία Διοίκησης

erg-in
By erg-in Σεπτέμβριος 29, 2015 14:28

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Γραμματεία Διοίκησης

Ο Όμιλος Εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή επιθυμεί να προσλάβει Γραμματεία Διοίκησης.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής με κατεύθυνση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Σχολής Γραμματέων.
  • 10ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ως Γραμματέας Ανώτατης Διοίκησης.
  • Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο Proficiency).
  • Άριστη γνώση Η/Υ.
  • Απαραίτητη η άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου (MSOffice).
  • Απαραίτητη η άριστη γνώση τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης.
  • Υπευθυνότητα, τιμιότητα, εχεμύθεια.
  • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Σεπτέμβριος 29, 2015 14:28