Γραμματεία από την Τεχνική Ολυμπιακή

ergasiadmin
By ergasiadmin Απρίλιος 14, 2015 18:12

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Γραμματεία από την Τεχνική Ολυμπιακή

Ο Όμιλος Εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή επιθυμεί
να προσλάβει για τετράωρη απασχόληση

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Code SECR)

 Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Σχολής Γραμματέων ή αντίστοιχο.
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (προηγούμενη εμπειρία σε κατασκευαστική εταιρεία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).
  • Εμπειρία στο χειρισμό τηλεφωνικού κέντρου.
  • Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο Proficiency).
  • Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου (MS Office, Internet).

Οι υποψήφιες που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται
όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με απαραίτητη
επισυναπτόμενη φωτογραφία τους, αναφέροντας τον αντίστοιχο
κωδικό υπ’ όψη τμήματος προσωπικού με e-mail πατώντας «Αποστολή Βιογραφικού».

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ.

Δείτε εδώ την αγγελία εργασίας: http://ergasia.gr/jobs/view/1179/

ergasiadmin
By ergasiadmin Απρίλιος 14, 2015 18:12