Γραμματέας Διεύθυνσης Εκδοτικού Οργανισμού

erg-in
By erg-in Οκτώβριος 9, 2015 16:27

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Γραμματέας Διεύθυνσης Εκδοτικού Οργανισμού

Η ACTIONLINE ζητά για άμεση πρόσληψη στην Αθήνα, Γραμματέα Διεύθυνσης Εκδοτικού Οργανισμού.

Απαιτούνται τουλάχιστον 2-3 χρόνια επιτυχημένης προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση, ικανότητα διαχείρισης υψηλών απαιτήσεων, συνέπεια, αξιοπιστία και διάθεση για δουλειά.

Απαραίτητα προσόντα:

• Εμπειρία στον χώρο των media, πολύ καλή γνώση των ψηφιακών μέσων(DIGITAL MEDIA)
• Πτυχίο Ανώτερης Σχολής
• Άριστη γνώση H/Y και MS Office
• Άριστη γνώση Αγγλικών για προφορική και γραπτή επικοινωνία
• Συντονισμός και συστηματική παρακολούθηση εξέλιξης εργασιών (follow-up)
• Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
• Εχέμυθη, Οργανωτική, Συνεπής, Συστηματική με Επαγγελματική εμφάνιση και Ευπαρουσίαστη
• Ηλικία έως 32 ετών

Μετά την αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων η Actionline θα επικοινωνήσει μόνο με τις υποψήφιες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης, προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Οκτώβριος 9, 2015 16:27