ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Οδηγίες χρήσεως για το βιογραφικό σημείωμα Europass

Εισαγωγή
Η σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναζήτηση οποιασδήποτε θέσης εργασίας. Πρέπει λοιπόν να προκαλέσει το ενδιαφέρον του υπεύθυνου προσλήψεων από την πρώτη στιγμή, ώστε να έχετε πιθανότητες να σας καλέσουν για συνέντευξη.

Προσοχή! Κατά την αρχική επιλογή αιτήσεων για εργασία, οι εργοδότες κατά γενικό κανόνα δεν ασχολούνται για περισσότερο από μερικά δευτερόλεπτα με κάθε βιογραφικό. Εάν δεν κάνετε καλή εντύπωση, θα έχετε χάσει την ευκαιρία.

Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν συμπληρώσετε το υπόδειγμα που σας προτείνεται.

Γενικές συστάσεις
Πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε το βιογραφικό σας σημείωμα, θυμηθείτε μερικές βασικές αρχές:

  • Φροντίστε τη παρουσίαση του βιογραφικού σας
  • Παρουσιάστε με σαφήνεια και με λογική σειρά τα προσόντα και τις δεξιότητές σας ώστε να προβάλετε τα πλεονεκτήματά σας.
  • Μην παραβλέπετε καμία λεπτομέρεια, ούτε στο περιεχόμενο ούτε στη μορφή (εξυπακούεται, βέβαια, ότι αποκλείονται τα ορθογραφικά λάθη και τα λάθη στη στίξη!).
  • Επικεντρωθείτε στα ουσιώδη

Ένα βιογραφικό σημείωμα πρέπει να είναι σύντομο: συνήθως δύο σελίδες αρκούν για να δώσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Σε ορισμένες χώρες ένα τρισέλιδο βιογραφικό ίσως θεωρηθεί υπερβολικά μακροσκελές, ακόμη και διαθέτετε μακρά επαγγελματική πείρα.

Εάν η επαγγελματική σας πείρα είναι ακόμη περιορισμένη (γιατί μόλις τελειώσατε την υποχρεωτική ή τριτοβάθμια εκπαίδευση) περιγράψτε πρώτα την εκπαίδευση και κατάρτισή σας. Τονίστε επίσης τις περιόδους πρακτικής άσκησης που έχετε ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια της κατάρτισής σας (βλ. παραδείγματα).

Επικεντρωθείτε σε ουσιαστικές πληροφορίες που ενισχύουν την υποψηφιότητά σας. Μπορείτε να παραλείψετε π.χ. μια επαγγελματική εμπειρία που δεν είναι πρόσφατη, ή που δεν έχει σχέση με την αίτησή σας.

Προσαρμόστε το βιογραφικό σας στη θέση που σας ενδιαφέρει

Να ελέγχετε συστηματικά το βιογραφικό σας κάθε φορά που το αποστέλλετε σε εργοδότη για να διαπιστώνετε κατά πόσον αντιστοιχεί με το ζητούμενο επαγγελματικό προφίλ.

Προσοχή: μην παρουσιάζετε μια υπερβολική εικόνα των προσόντων σας: κατά τη διάρκεια της συνέντευξης κινδυνεύετε να δώσετε μια εικόνα που θα υπολείπεται εκείνης του βιογραφικού σας.

Πώς να συντάξετε το βιογραφικό σας:
Έχετε δύο δυνατότητες
(α) να συμπληρώσετε το βιογραφικό σας απευθείας στο Διαδίκτυο, και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://europass.cedefop.europa.eu. Στη συνέχεια μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στον φάκελο που επιθυμείτε.
ή
(β) να μεταφορτώσετε το ηλεκτρονικό υπόδειγμα (υπό μορφή αρχείου Microsoft Word ή OpenDocument) στη γλώσσα της επιλογής σας από τον ίδιο ιστοχώρο και να το αποθηκεύσετε στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Στη συνέχεια συμπληρώνετε τις ενότητες στη δεξιά στήλη, εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία.

Εάν χρειαστείτε βοήθεια, συμβουλευτείτε τα παραδείγματα που προτείνονται στη διεύθυνση: http://europass.cedefop.europa.eu.