Επιθεωρητής Πωλήσεων Γαλακτοκομικών στη Θεσσαλονίκη

erg-in
By erg-in Σεπτέμβριος 24, 2015 11:24

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Επιθεωρητής Πωλήσεων Γαλακτοκομικών στη Θεσσαλονίκη

Η Βιομηχανία Γάλακτος Κρι Κρι ζητά να προσλάβει Επιθεωρητή Πωλήσεων Γαλακτοκομικών στη Θεσσαλονίκη.

Αρμοδιότητες:

 1. Αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη σχέσεων με το δίκτυο των S/M
 2. Διαχείριση παροχών και εκπτώσεων
 3. Εποπτεία αντιπροσώπων
 4. Ανάπτυξη πελατολογίου
 5. Διαχείριση και εποπτεία δικτύου διανομής

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οικονομικά
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση στο κλάδο των τροφίμων-γαλακτοκομικών κρίνεται απαραίτητη
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων OFFICE
 • Ηλικία μέχρι 32 ετών
 • Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες

Για τη παραπάνω θέση προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Δείτε ΕΔΩ την αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Σεπτέμβριος 24, 2015 11:24