Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση

erg-in
By erg-in Σεπτέμβριος 28, 2015 16:03

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές των ΤΕΙ να κάνουν την πρακτική τους άσκηση* στην Εταιρεία μας.

* Επιδοτούμενη υποχρεωτική πρακτική άσκηση

Μέσω της πρακτικής άσκησης η εταιρεία μας δίνει την ευκαιρία σε πολλούς νέους τελοιόφοιτους των ΤΕΙ να απασχοληθούν σε διάφορες ειδικότητες και να αποκτήσουν την εμπειρία σε ένα δυναμικό, πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας.

Οι ανοικτές θέσεις πρακτικής άσκησης είναι:

  • Store Operating Coordinator
  • Τεχνικός Υπολογιστών
  • Τμήμα Προμηθειών
  • Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Σεπτέμβριος 28, 2015 16:03