Έμπειρος Λογιστής στη Θεσσαλονίκη

erg-in
By erg-in Μάιος 29, 2015 12:58

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Έμπειρος Λογιστής στη Θεσσαλονίκη

Από Εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ζητείται Έμπειρος Λογιστής

Απαιτούμενες γνώσεις και προϋπηρεσία:

–        Πτυχιούχος Οικονομικής σχολής Ανωτάτου επιπέδου

–        Ηλικία από 30 μέχρι 45 ετών

–        Προϋπηρεσία τουλάχιστον πενταετής

–        Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

–        Πολύ καλός γνώστης Microsoft office

–        Σφαιρική αντίληψη και ικανότητα εργασίας

–        Γνώση φορολογικών θεμάτων

–        Εμπειρία σε κοστολόγηση, μεταποίηση, παραγωγή προϊόντων

–        Διοικητικές ικανότητες

Αντικείμενο εργασίας:

–        Ολοκληρωμένη παρακολούθηση του Λογιστηρίου

–        Ανάλυση, προετοιμασία και σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων

–        Παρακολούθηση αποθήκης

–        Κοστολόγηση προϊόντων και εμπορευμάτων

–        Ανάλυση οικονομικών δεδομένων και δημιουργία στατιστικών και Οικονομικών Αναφορών προς Διοίκηση

–        Σύνταξη φορολογικών καταστάσεων

–        Πιστωτικός έλεγχος

Δείτε και απαντήστε στην αγγελία εργασίας ΕΔΩ

erg-in
By erg-in Μάιος 29, 2015 12:58