Έμπειρο Στέλεχος Τμήματος Μηχανογράφησης

erg-tv
By erg-tv Σεπτέμβριος 10, 2014 10:52

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Έμπειρο Στέλεχος Τμήματος Μηχανογράφησης

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες Πληροφορικής
στην Ελλάδα αναζητά για το τμήμα Παραγωγής στη Θεσσαλονίκη

Έμπειρο Στέλεχος Τμήματος Μηχανογράφησης
(κωδ.: SKG.EXPROG14)

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής
  • Προϋπηρεσία 6 τουλάχιστον έτη
  • Άριστη γνώση διαχείρισης και συντήρησης servers τεχνολογίας Micorosoft (Windows Server, Active Directory, Exchange Server, SQL Server κλπ)
  • Άριστη γνώση διαχείρισης και συντήρησης τηλεπικοινωνιακών υποδομών
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η εταιρία προσφέρει :

  • Άριστο πακέτο αποδοχών
  • Άριστες συνθήκες εργασίας
  • Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση
  • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα
αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της θέσης στην παρακάτω διεύθυνση

Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Τα βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Αποστολή βιογραφικών ΕΔΩ

erg-tv
By erg-tv Σεπτέμβριος 10, 2014 10:52