‘Εμπειροι Πωλητές / Πωλήτριες & Call Center Agents

erg-in
By erg-in Σεπτέμβριος 14, 2015 16:48

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

‘Εμπειροι Πωλητές / Πωλήτριες & Call Center Agents

Από κατάστημα WIND ζητούνται Έμπειροι Πωλητές / Πωλήτριες πλήρους και μερικής απασχόλησης καθώς και Call Center Agents.

Έμπειροι Πωλητές / Πωλήτριες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Επικοινωνιακός χαρακτήρας με πελατειακό προσανατολισμό
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Ικανότητες πώλησης, πρωτοβουλίας και αποτελεσματικότητας
 • Δέσμευση στην υλοποίηση στόχων
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στις πωλήσεις ειδών κινητής τηλεφωνίας θα εκτιμηθεί
 • Καλή γνώση χειρισμού ταμείου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών του Microsoft Office
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μαζί τους
 • Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του καταστήματος

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

 

Call Center Agents

Προσόντα

 • Απόφοιτοι Λυκείου (Πτυχίο ΑΕΙ –ΤΕΙ –ΙΕΚ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ)
 • Άνεση στην επικοινωνία & ευγένεια
 • Δυναμικό χαρακτήρα
 • Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις

Προσφέρει

 • Σταθερές μηνιαίες αποδοχές
 • Ασφάλιση ΙΚΑ
 • Μηνιαία bonus παραγωγικότητας
 • Ευκαιρία επαγγελματικής εξέλιξης
 • Εύκολη πρόσβαση (πλησίον ΗΣΑΠ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Σεπτέμβριος 14, 2015 16:48