Διευθυντής Τμήματος Καταστήματος και Διευθυντής Τμήματος Logistics Καταστήματος

erg-in
By erg-in Σεπτέμβριος 10, 2015 10:38

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Διευθυντής Τμήματος Καταστήματος και Διευθυντής Τμήματος Logistics Καταστήματος

Τα Leroy Merlin ζητούν Διευθυντή Τμήματος Καταστήματος 

Το προφίλ :

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε καταστήματα λιανεμπορίου σε διοικητική θέση
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Ομαδικό πνεύμα και άνεση στις επαγγελματικές σχέσεις
 • Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
 • Ικανότητα επικοινωνίας και προσανατολισμός στον πελάτη
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης

και Διευθυντή Τμήματος Logistics Καταστήματος

Το προφίλ:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε Διοικητική θέση Logistics σε κατάστημα λιανεμπορίου
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Ομαδικό πνεύμα και άνεση στις επαγγελματικές σχέσεις
 • Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
 • Ικανότητα επικοινωνίας και προσανατολισμός στον πελάτη
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης

Πατήστε τον Τίτλο Θέσης για να απαντήσετε στις αγγελίες εργασίας

erg-in
By erg-in Σεπτέμβριος 10, 2015 10:38