Άτομα για Στελέχωση Καταστήματος Θυγατρικής Τραπεζικού Ομίλου

erg-in
By erg-in Ιούλιος 27, 2015 09:55

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Άτομα για Στελέχωση Καταστήματος Θυγατρικής Τραπεζικού Ομίλου

Θυγατρική μεγάλου Τραπεζικού Ομίλου ζητά άτομα για την στελέχωση καταστήματος.

Απαραίτητα προσόντα

  • 25 έως 45 ετών
  • Δυναμική Προσωπικότητα
  • Ευχέρεια στην επικοινωνία
  • Υπευθυνότητα και συνέπεια
  • Απολυτήριο Στρατού

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Ιούλιος 27, 2015 09:55