Ασκούμενος Δικηγόρος

erg-in
By erg-in Νοέμβριος 4, 2015 18:38

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

No job listings found.

Ασκούμενος Δικηγόρος

Ο Όμιλος Εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή επιθυμεί να προσλάβει Ασκούμενο Δικηγόρο για την πραγματοποίηση της άσκησής του στο Νομικό Τμήμα του Ομίλου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

  • Κάτοχοι Πτυχίου Νομικής Σχολής
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση Η/Υ
  • Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας

Απαντήστε ΕΔΩ στην αγγελία εργασίας

erg-in
By erg-in Νοέμβριος 4, 2015 18:38